NEDEN AKRAN ZORBALIĞI İLE MÜCADELE KAMPANYASI?

Okullarda akran zorbalığı sıkça görülen bir şiddet türü haline gelmiştir. Zorbalığa uğrayan bir öğrenci ve ailesi her zaman gerekli desteği alamamakta bu alandaki müdahale programları sınırlı sayıda ve yetersiz kalabilmektedir. Sıklıkla akran zorbalığı ile karşılaşan öğrenci, öğretmen, okul idaresi, veliler nasıl bir yol izleyecekleri konusunda yeterli bilgiye sahip olamamaktadırlar.

Bu nedenle Okullarda Zorbalığa Hayır kampanyası ile Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı olarak amacımız okullarda akran zorbalığının önleme ve başa çıkma yöntemleri ile ilgili anne-babaların, öğretmenlerin ve çocuklarla ilişki halinde olan diğer yetişkinlerin bilgi ve farkındalıklarını artırmak, okulların ve ilgili bakanlıkların okullarda akran zorbalığı ile mücadele politikalarının benimsenmesini sağlamaktır.

AKRAN ZORBALIĞI İLE MÜCADELE İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ?

ORTAKLIK AĞI'NIN AKRAN ZORBALIĞI BİLGİ NOTU

Bu bilgi notu çocuklarla güçlü çalışmaları kapsamında Marmara bölgesi çocuk hakları çalıştayları sonunda hazırlanmıştır.

Bilgi notunu indirmek için tıklayın

BİZ KİMİZ?

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı, 76 sivil toplum örgütünün çocuklar için bir araya geldiği ve işbirliği içinde çalıştığı bir ortaklıktır.

Ortaklık Ağı; çocuklara karşı şiddeti önlemede sivil toplumun izleme ve savunu rolünü güçlendirmek üzere çalışır. Ağ; çalışmalarında çocukların haklarını yasal garanti altına alan, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel alır ve çalışmalarına yön verir.

6 yılı aşkın süredir, çalışmalarını yürüten Ortaklık Ağı’nın üyeleri; Hayat Sende Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma ve Uygulama Merkezi, Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ve Uluslararası Çocuk Merkezi; Türk Psikologlar Derneği öncülüğünde Okullarda Akran Zorbalığına Hayır kampanyasını başlatmıştır.