ÇOCUKLARLA GÜÇLÜYÜZ NEDİR?

“Çocuklarla Güçlüyüz” programı 2015-2017 yılları arasında Mevcut Çocuk Hakları Ağlarının Çocukların Sesi Olarak Harekete Geçmesi İçin Güçlendirilmesi–Uluslararası le Ulusal ve Yerel Arasında Bağlantı Kurmak başlıklı proje ile hayata geçirilmiş ve 2018 yılı Ocak ayı itibariyle de “Küçük Hibeler Araclığıyla Çocukların Sivil Topluma Katılımlarının Desteklenmesi Projesi (Çocuklarla Birlikte Daha Güçlü – II) ” ile devam ettirilmektedir.

Çocuklarla Birlikte Daha Güçlü – II Projesi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından mali destek sağlanan ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından yürütülen bir projedir.

Projenin Hedefi: 

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’deki şemsiye haklardan biri olan “Çocuk Katılımı” haklar içerisinde belki de en az dikkate alınan haklardan bir tanesidir. Bu bilgiden hareketle bu projenin hedefi; küçük hibeler aracılığı ile anlamlı çocuk katılımının gerçekleştirilmesi için çocukların ve sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesidir.

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 2012 yılında, sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik izleme rolünü güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Projenin temel hedeflerinden biri Ağ üyelerinin izleme/savunu ve raporlama kapasitelerinin artırılmasıdır. Bu hedef doğrultusunda; alan uzmanlarının ve proje ekibinin izleme/savunu ve raporlama konularında ağ üyelerini güçlendirmeyi hedefledikleri ve ağ üyelerinin de birbirlerinden öğrenme deneyimine olanak sağlayacak bir dizi toplantı yapılacaktır.

Projenin amaçları:

 1. Çocukların sivil topluma katılımı yoluyla seslerini duyurabilmek için güçlendirilmeleri
 2. Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için (Ortaklık Ağı)nın ve çocuk hakları alanında çalışan STK’ların izleme/savunu ve raporlama kapasitelerinin arttırılması
 3. Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum raporunun STK’ların katımlarıyla hazırlanması ve yayımlanması
 4. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Türkiye ile ilgili değerlendirme sürecinde savunuculuk ve izleme çalışmalarının yapılması
 5. STK’ların katılımıyla 4 farklı konuda politika notu geliştirilmesi;
 • Çocuk Katılımı
 • Çocuk Koruma
 • Çocukların Dernek Kurma Özgürlükleri
 • Çocukların BM Çocuk Hakları Komitesine Bireysel Başvuru Hakkı


Faaliyetler:

1. (Anlamlı) Çocuk Katılımının Desteklenmesini Hedef Alan Politika Belgelerinin Geliştirilmesi

Proje amaçlarında sıralanan dört farklı politika belgesi, çocuk katılımının hayata geçmesine aracılık edecek konulardan seçilmiştir. Bu politika belgelerinin geliştirilmesi sürecinde Ortaklık Ağı’nın danışmanlığı alınarak Oaklık Ağı’nın temel referans belgeleri haline gelebilecek içerik üretilmesi hedeflenmektedir.

2. Ortaklık Ağı Üyelerinin Raporlama Kapasitelerinin Güçlendirilmesi ve BM Çocuk Hakları Komisyouna Gölge Rapor Hazırlanması

Bu faaliyet başlığı altında Ortaklık Ağı üye kuruluşları ile gerçekleştirilecek çalıştaylar aracılığı ile özellikle uluslararası mekanizmalara sunulacak raporlar konusunda Ağ üyelerinin kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu vesile ile 2019 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesine sunulmak üzere bir “gölge rapor” hazırlama süreci Ortaklık Ağı üye kuruluşları ile birlikte işletilecektir.

3.Anlamlı Bir Çocuk Katılımı için Mikro-Fon Programı

Mikro-Fon Programı kapsamında Ortaklık Ağı üyesi olan ve olmayan sivil toplum kuruluşları, barolar ve üniveristelere bağlı birimlerin desteklenerek çocuk katılımını odağa alan 70 farklı çalışmanın hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.


Proje Yayınları

 • Ortaklık Ağı Çocuk Katılımı Politika Belgesi
 • Ortaklık Ağı Çocuk Koruma Politika Belgesi
 • Çocukların Dernek Kurma Özgürlükleri Bilgi Notu
 • Çocukların BM Çocuk Hakları Komitesine Bireysel Başvuru Hakkı Bilgi Notu
 • Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi 2019 Gölge Raporu
 • Mikro-Fon Programı Özet Kitapçığı