Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı Çocuk Koruma ve Çocuk Katılımı Politika Belgeleri Yayımlandı

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı Çocuk Koruma ve Çocuk Katılımı Politika Belgeleri Yayımlandı

Ortaklık Ağı; Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum kuruluşları (STK), üniversiteler ve meslek örgütlerinden oluşur ve çocuklara karşı şiddeti önlemede sivil toplumun izleme ve savunu rolünü güçlendirmek üzere çalışır. Çalışmalarında başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (BM ÇHS) olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları ve standartları temel alır. Çocuk Katılım ve Çocuk Koruma Politika Belgeleri, Ortaklık Ağı’nın tüm çalışmalarında çocuk katılımını, çocukların gözetilmesini, savunulmasını ve çocukların korunmasına yönelik düzenlemeleri içerecek şekilde hazırlanmıştır.

Politika belgelerine aşağıdan yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

Çocuk Katılım Politika Belgesi_1612.pdf

Çocuk Koruma Politika Belgesi_1612 (1).pdf