Ne Yapıyoruz

Katılımlı Eylem Araştırması/Öğrenme (KEA/Ö)

Projenin belkemiğini oluşturan KEA/Ö yönteminin seçilme nedeni çocuk hakları alanında çalışan dernek ve ağlar ile çocukların doğrudan katılım sağladığı bir öğrenme, araştırma ve izlem modeli ile yaparak öğrenmeyi sağlamaktır.

Bu bağlamda, Türkiye genelinde yararlanıcı ağların üyelerinin bulunduğu illerde 2016 yılı boyunca çalıştaylar, konferanslar ve toplantılar düzenlenerek yoğun bir KEA/Ö süreci işletilecektir.

Katılımlı eylem araştırmalarında işbirliği esastır: KEA/Ö sürecinde sosyal durumdan ya da uygulamadan kaynaklanan bir problemin içinde yaşayan bir topluluk, kuruluş veya bir ağ üyeleri yaşayanlar bu durumun düzeltilmesi için işbirliği içinde çalışırlar.

Katılımlı eylem araştırması sistematik bir öğrenme sürecidir:  KEA/Ö, süreç boyunca belli aralıklarla eleştirel bir öz değerlendirme yaparak edinilen deneyimlerden öğrenmeyi öngörür.

Katılımlı Eylem araştırmasının birincil önceliği değişimdir: KEA/Ö sürecinde topluluk, kuruluş ve ağlar işbirliği içinde, deneyimlerden öğrenerek karşılaşılan sorunlara beraber çözüm üretmek için çalışırlar. Böylelikle süreç, hem katılımcıların değişimine hem de içinde bulunulan durumun, devlet politikalarının değişimine olanak tanır.

KEA/Ö süreci kapsamında yapılan aktiviteler ile projenin yararlanıcı ağları kendi içlerinde ve çocuklarla birlikte işbirliği içerisinde değişime yönelik, etkili sonuçlar elde edebilecektir.