Ne Yapıyoruz

Çocuk hakları alanında farklı konu ve yöntemlerde uzmanlaşan dernek ve ağarın işbirliği içerisinde çocuk haklarının ana akım gündem maddelerinden birisi haline getirmek için ortak çalışma alanlarından biri de stratejik davalama ile pro-bono ve diğer diğer etkin yasal savunuculuk faaliyetleridir.

Bu bağlamda projenin yararlanıcı ağlarından biri olan ÇAÇAv’a yönelik olarak Stratejik Davalama eğitimleri düzenlenecektir. Bu eğitimler ile amaçlanan, çocuk hakları alanında çalışan avukatların, stratejik davalamayı bir yasal savunu aracı olarak kullanabilmeleri ve bu davalardan aldıkları sonuçlarla toplumun geniş kesimlerindeki çocukların hayatlarını etkileyebilmeleridir. “Etki davası” olarak da adlandırılan stratejik dava sadece söz konusu davanın taraflarını değil, toplumun geniş bir kesimini etkilemeyi amaçlar, belirli bir kanun, politika, tutum değişikliğini sağlamak için yargı mekanizmalarını kullanan bir araçtır.

Bu amaçla, ÇAÇAv, projenin diğer yararlanıcı ağları ile işbirliği içerisinde iki stratejik dava açacak ve 5 farklı dava izleyecektir. Bu süreç içerisinde ilgili tüm dernek ve avukatlara yol göstermesi amacıyla “Avukatlar ve STK’lar için Çocuk Hakları Stratejik Davalama Kılavuzu” hazırlanacaktır.


ICC, ÇAÇAv ve CRIN ortaklığında Stratejik Davalama Eğitici Eğitimi Ankara’da Yapıldı: 

Çocuk Hakları Ulusaaalararası Ağı (CRIN), Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv) ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) ortaklığında düzenlenen 4 günlük eğitici eğitimine katılan uzmanlar, stratejik davalama da dahil olmak üzere güçlü yasal savunuculuk yöntemleriyle ilgili deneyim ve bilgilerini farklı illerden katılan ÇAÇAv üyesi avukatlarla paylaştı.

ÇAÇAv’ın proje kapsamında açacağı 2 stratejik dava ve 5 dava izlemesine temel oluşturmasının hedeflendiği eğitici eğitimde yaş ve engellilik üzerinden yapılan ayrımcılık ile eğitim hakkı konuları tartışıldı.

Eğitim raporuna ulaşmak için tıklayın

 


 

STRATEJİK DAVALAMA EĞİTİMİ ADANA, ANTALYA VE İSTANBUL’DA EKİM 2016’DA TAMAMLANDI

 

 2  

Eğitimlerin amacı katılımcı avukatların mesleklerini icra ederken karşılaştıkları davalarda mevcut yargı mekanizmalarını kullanarak, yasada uygulamada ve devlet politikalarında belirgin bir değişikliği ve toplumun geniş kesimini etkileyecek yapısal bir değişimi hedefleyen bir yöntem için hangi gözlem mekanizmalarını ve yöntemleri kullanabilecekleri konusunda farkındalık kazandırılmasıydı.

Katılımcıların genel olarak beklentileri şu şekildeydi

  • Stratejik davalamanın ve stratejik davayı  sıradan davalardan ayıran özelliği öğrenmek,
  • Stratejik davalama ile ulaşılabilecek sonuçlar hakkında bilgilendirilmek,
    Stratejik davalamanın uzun vadeli etkileri hakkında tartışmak,
  • Eğitim sonrasında bir stratejik davalama yapmak
 3
 1  

Eğitim Raporlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Adana Eğitim Raporu

Antalya Eğitim Raporu

İstanbul Eğitim Raporu