YÖNLENDİRME KURULU

YÖNLENDİRME KURULU
Sivil Düşün AB Programı

Teknik destek sağlayıcı ve Yönlendirme Kurulu üyesi

AB Delegasyonu

Ortak fon sağlayıcı ve proje kontrat makamı

Uluslararası Çocuk Merkezi

Proje yürütücüsü, yani yasal ve mali yüklenicisi. 1949 yılında UNICEF ve Fransız Hükümeti tarafından kurulup 1999 yılında Ankara’da Bilkent Üniversitesi kampüsünde yeniden açıldı. UÇM, 2004 yılında dernek statüsü almış olup sağlık ve çocuk hakları konularında çalışmalarını yürütmektedir. Çocuk hakları alanında çalıştığı başlıca konular; çocukların demokratik karar alma süreçlerine katılımı, ağ oluşturma ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, çocuk hakları uygulamalarının izlenip raporlanması, çocuk haklarının yaygınlaştırılmasıdır (www.icc.org.tr)

UNICEF

Proje ortağı ve Yönlendirme Kurulu üyesi. Proje kapsamında UNICEF, özellikle Katılımlı Eylem Araştırma / Öğrenme yönteminin uygulanmasında aktif rol alacaktır.(www.unicef.org.tr)

CRIN (Çocuk Hakları Uluslararası Ağı)

Proje ortağı ve Yönlendirme Kurulu üyesi. CRIN 3000’in üstünde üyesi olan uluslararası bir ağdır. Küresel düzeyde yasal savunuculuk ve davalama konularında çalışmalar yapmaktadır. CRIN ve ICC 2011 yılında Türkiye’de yapılan yasal savunuculuk atölye çalışması da dahil olmak üzereyasal savunuculuk ve stratejik davalama konularında bir dizi çalışma gerçekleştirmişlerdir. Proje kapsamında bu faaliyetlerin bir uzantısı olarak, CRIN, stratejik davalama ve yasal savunuculuk konularında eğitim ve diğer aktivitelerin hazırlığında yardımcı olacaktır. (www.crin.org)

Missing Children Europe– MCE (Kayıp ve Cinsel Sömürüye Uğrayan Çocuklar için Avrupa Federasyonu)

Proje ortağı ve Yönlendirme Kurulu üyesi.MCE, 25 Avrupa ülkesinde 30 taban örgütünü temsil etmektedir. Misyonu, çocukların kaybolmasına yol açabilecek her türlü istismar, ihmal ve şiddeti önleyebilecek ve bu bağlamda çocukları koruyabilecek etkin bir çocuk koruma sistemi geliştirmektir.MCE, STK’lar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve yönetimi konusunda geniş deneyime sahiptir. Bunun yanında 116 000 kayıp çocuklar yardım hatları ağının kuruluşunda yer almıştır.Proje kapsamında öngörülen çocuk yardım hattı ile ilgili kampanyanın hazırlanmasında, planlanmasında ve uygulanmasında, MCE bu konudaki deneyimlerini paylaşarak yol gösterici olacaktır. (www.missingchildreneurope.eu)

Güneydoğu Avrupa Kayıp ve Cinsel Sömürüye Uğrayan Çocuklar için Merkez – SEEC

Atina’da bulunan Smile of the Child (Çocuğun Gülüşü) adlı sivil toplum örgütünün Kayıp ve Cinsel Sömürüye Uğrayan Çocuklar için Uluslararası Merkez (International Centre for Missing and Exploited Children) ile ortak insiyatifi ile kurulmuş bölgesel destek merkezidir. Türkiye de dahil olmak üzere 14 Güney doğu Avruğa ülkesinde özellikle çocuk ticareti olmak üzere kayıp çocuklar ve .çocuk istismarı ile mücadele alanlarında bölgesel kooperasyonu güçlendirmek amaçlı çalışmalar yürütmektedir. Temel hedeflerinden biri Avrupa 116000 kayıp çocuklar için yardım hattının tüm SEEC ülkelerinde uygulamasını artırmaktır. Proje kapsamında öngörülen çocuk yardım hattı ile ilgili kampanyanın hazırlanmasında, planlanmasında ve uygulanmasında, bu konudaki deneyimlerini paylaşarak yol gösterici olacaktır. (www.seec.org.gr)

Öz-Ge Der

Proje ortağı ve Yönlendirme Kurulu üyesi. Proje kapsamında özellikle yardım hattı kampanyası, lobi faaliyetleri ve medya tanıtım faaliyetlerinde aktif rol oynayacaktır. (www.ozgeder.org.tr)

Türk PDR-DER

Proje ortağı ve Yönlendirme Kurulu üyesi.Türk PDR-DER Proje’nin hazırlık aşamasında rol almıştır. Yönlendirme Kurulu üyesi olarak Proje kapsamında genel koordinasyon ve yönetime yardımcı olacaktır. (www.pdr.org.tr)

SHUDER

Proje ortağı ve Yönlendirme Kurulu üyesi. Çocuk alanında çalışanlar da dahil olmak üzere farklı alanlarda çalışan hak temelli sivil toplum kuruluşları ile yoğun temas içindedir. Türkiye genelinde 18 şubesi olan SHUDER farklı seviyelerde koordinatör olarak çalışmıştır. SHUDER Proje’nin hazırlık aşamasında rol almıştır. Yönlendirme Kurulu üyesi olarak Proje kapsamında genel koordinasyon ve yönetime yardımcı olacaktır. (www.shudernegi.org)

ÇTCS ile Mücadele Ağı

Projenin hedef ağlarından biri ve Yönlendirme Kurulu üyesi. ÇTCS, 2007 yılında kurulmuş olup, Türkiye genelinde yaklaşık 43 STK ve üniversite birimi üyesi vardır. ÇTCS aynı zamanda ÇKŞÖOA’nın kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. (www.ctcs-mucadele.net)

ÇKŞÖOA

Projenin hedef ağlarından biri ve Yönlendirme Kurulu üyesi.ÇKŞÖOA 2013 yılında kurulmuş olup yaklaşık 71 STK ve üniversite birimi üyesi vardır. (www.cocugasiddetionluyoruz.net)

ÇAÇAv

Projenin hedef ağlarından biri ve Yönlendirme Kurulu üyesi. ÇAÇAv’ın 24 farklı barodan yaklaşık 56 avukat üyesi vardır.