BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA

15.05.2015

Çocukların Milletvekili Olun!

Bildiğiniz gibi Türkiye’de 7 Haziran’da Milletvekili Genel Seçimi yapacaktır. Seçim süreçleri aynı zamanda siyasal partilerin seçmen gruplarından oy alabilmek için vaatlerde bulunma yarışına girdikleri süreçler olmaktadır.

Kuşkusuz bu süreçlerde siyasi partiler seçim beyannamelerinde oy almayı umdukları kitlelerin taleplerine daha çok yer vermektedirler.

Ülkemiz nüfusunun önemli bir kesimini oluşturan, ancak oy kullanma hakları olmadığı için siyasi partilerin seçim beyannamelerinde çok fazla yer alamayan çocuklarla ilgili, siyasi partilerde ve adaylarda duyarlılık yaratmak üzere; her biri çocuk alanında etkili ve önemli hak temelli çalışmalar yürüten, 200 civarında STÖ, Girişim ve Mücadele Ağı olarak “Çocuk Hakları Manifestosu” adlı bir belgeyi birlikte hazırladık.

Hazırlamış olduğumuz Çocuk Hakları Manifestosunu ÇOCUKLARIN VEKİLİ OLUN adlı bir web sayfasına aktardık. Web sayfamız bu günden itibaren tüm milletvekillerimiz ve milletvekili adaylarımızın imzalarına (http://www.cocuklarlagucluyuz.net/cocuklarinvekiliyim//) adresinden açılmış durumdadır.

Web sayfamızdaki manifestoyu okuyup imzalayan milletvekillerimizin ve milletvekili adaylarımızın isimleri sayfamızda yayınlanacaktır.

Çocuklarla ilgili aşağıda sadece bir kısmı yer alan rakamsal veriler bu çalışmanın yapılmasının ne kadar gerekli ve geç kalınmış bir çalışma olduğunu ortaya koymaktadır.

18 yaşının bitimine kadar her birey çocuktur!

Türkiye’de her üç kişiden biri çocuktur! Yani 25 milyonun üstünde çocuk…

Türkiye çocuk haklarıyla ilgili olan 19’u bağlayıcı olmak üzere toplam 27 adet hak içerikli belgeye imza atarak bu sözleşmelere bağlı kalacağını ve iç hukukta gereğini yerine getireceğini beyan ve kabul etmiştir.

Her üç çocuktan biri yoksulluk içinde yaşıyor.

Her yıl güvenlik birimlerine gelen ve getirilen çocuk sayısı artıyor, 2013 yılı verilerine göre; bu sayı 273,571’di; bu çocuklardan 103,278’u adli birimlere sevk edilmiş, mağdur çocuk sayısı ise 121,717’di. Annesiyle birlikte 450 çocuk cezaevlerinde kalmak zorunda

bırakılmıştır. Her yıl 10 binden fazla çocuk gözaltı ve cezaevi ile tanışmaktadır. Cezaevlerinde yaklaşık 2200 çocuk var ve bunların yaklaşık sadece 542’si hükümlü.

Bakım kurumlarda koruma altında yaklaşık 11,000 çocuk vardır.

Cinsel suçların yarısı yani yaklaşık 20,000’i çocuklara karşı işlenen cinsel suçlardır.

Engelli çocuk istatistikleri tam olarak bilinememekle birlikte 2011 yılı rakamlarına göre 3 yaş ve üstü engelli çocuk sayısı 480,000 civarındadır. Bunlardan yalnızca 242,716 engelli çocuk örgün eğitim kurumlarına devam etmektedir.

2012 yılında 6-14 yaş grubunda 292 bin çocuk, 15-17 yaş grubunda ise 601 bin çocuk çalışmış, bu çocukların yarısı okula devam edememiş, yarısına yakını tarım sektöründe ve ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edilirken, yarıya yakını da ev işlerinde faaliyette bulunmakla görevlendirilmiştir. İstihdam içinde değerlendirilmeyen ev işlerinde çalışan çocuk sayısı 7 milyon 503 bindir.

Çocuk evliliklerinin toplam evliliklere oranı %23, bu evliliklerin %91’ini ise kız çocukları oluşturuyor. Yani nerdeyse her dört evlilikten bir çocuk evliliği. Evlenen kadınların yaklaşık 3 bin 350’sinin evlenme yaşları belli değil, bunların nerdeyse hepsi çocuk. Geçtiğimiz yıl 13 bin 500’den fazla kız çocuğu kendilerinden yaşça oldukça büyük erkeklerle evlendirildi.

Hazırladığımız manifestoya imza atacak milletvekillerimizden çocuklar adına TBMM ‘de yapmasını istediğimiz çalışmalar Türkiye’nin çocuk hakları alanında yapmayı taahhüt ettiği yükümlülüklerden fazlası değildir.

İSTEKLERİMİZ:

İç işlerinde ve uluslararası alanda özellikle ve sadece çocuklar konusunda sorumluluğu olan daimi bir komisyon oluşturulmasını sağlayın,

Bütçenin Türkiye’de ve uluslararası yardımlar açısından çocuğun yüksek yararı için kullanılmasını sağlayın,

Meclisi çocuk hakları konusunda, politikaların, yasaların ve Mecliste onaylanan bütçenin çocuklar üzerindeki etkisi hakkında bilgilendirin ve böylece geniş kitlelerde farkındalık yaratın,

Temsil ettiğiniz bölgedeki çocukların Meclisteki tartışma, karar alma, izleme ve değerlendirme çalışmalarına katılımını teşvik edin,

Kamu kurum ve kuruluşlarının çocuk hakları ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda hesap verebilmelerini sağlayın,

Çocukları ve haklarını daha iyi koruyacak yasaların oluşturulmasını birinci öncelik olarak benimseyin.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası belgelerde yer alan hakların çocuklar için kullanılır olmasına çalışın.

Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi, Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı, Çocuğa Karşı Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı, Çocuk Gelinlere Hayır Platformu ve Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı’nın yer aldığı 200’ün üzerinde sivil toplum örgütü ve inisiyatifi birlik olduk ve tüm milletvekili adaylarını hazırladığımız Çocuk Hakları Manifestosunu imzalayarak “Çocukların Milletvekili” olmaya çağırıyoruz.

Oy kullanamadıkları için seçim vaatlerinden, parti manifestolarında, yasalarda ve politikalarda yer alamayan, etkileyemeyen çocukların artık siyasetin merkezinde çocukların yararına çalışan milletvekilleriyle temsil edilmelerini talep ediyoruz.

www.cocuklarlagucluyuz.net/cocuklarinvekiliyim/bilgi@cocuklarlagucluyuz.net/cocuklarinvekiliyim/

Twitter: @CocuklarinVekili ⎢ #CocuklarinVekiliyim

Facebook: www.facebook.com/CocuklarinVekiliyim

logos